Prechod Vaša energia pod BCF

Odberatelia elektriny spoločnosti Vaša energia, s.r.o. na strednom a východnom Slovensku prejdú od 1.4.2013 k spoločnosti Business Commercial Finance, s.r.o. (ďalej len BCF). Spoločnosť BCF týmto na seba prevzala záväzky spoločnosti Vaša energia, s.r.o. týkajúce sa dodávok elektriny koncovým zákazníkom. Po vzájomnej dohode oboch spoločností ich predstavitelia prijali spoločné rozhodnutie, že spoločnosť BCF ponúkne zákazníkom spoločnosti Vaša energia, s.r.o. výhodnejšie podmienky, najmä cenové. Táto dohoda vznikla z dôvodu čo najvyššieho záujmu spoločnosti Vaša energia, s.r.o. o svojich zákazníkov a lepšie ceny pre nich, ako im vie poskytnúť dodávateľ poslednej inštancie. „Tento týždeň zašleme všetkým zákazníkom spoločnosti Vaša energia, s.r.o. oznámenia o tejto zmene a krokoch potrebných k bezproblémovému prechodu k novému dodávateľovi. Súčasťou oznámenia budú zmluvy s cenníkmi pre domácnosti a malé podniky ako aj všeobecné obchodné podmienky našej spoločnosti, všetko v súlade s platnou legislatívou“ dodal Daniel Sokol, riaditeľ spoločnosti BCF.

Novinky

BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o.
Zvolenská cesta 14
974 03 Banská Bystrica
Slovenská republika

Licenčné čísla:
2010P 0137 povolenie v oblasti plynárenstva
2009E 0362 povolenie v oblasti elektroenergetiky

Tel.: +421 (0)48 418 03 97
Fax: +421 (0)48 418 03 98
Email: info@bcf.sk
BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o. - všetky práva vyhradené AKCENT NOVA s.r.o.